Sjötrafiken utanför Skåne och Blekinge just nu

Klicka på bilden så kommer du till en live-bild över sjötrafiken utanför Skåne och Blekinge

Nicklas i Trelleborg tar hand om datat från AIS-mottagaren på Utklippan och presenterar trafiken på sin hemsida

Worldwide AIS från denna länk

Ytterligare en AIS-länk över Blekinge Från Familjen Håkansson

Fartyg utanför Oskarshamn med länkar till fler ais-områden

 

Vad är AIS?? Automatic Identification System
Alla fartyg över 300 ton måste ha en transponder (sändare)
som avger fartyget olika data till omgivningen.
Systemet bygger på en GPS-mottagare ombord som levererar
fartygets position, kurs, fart. Sedan sänds många övriga data som:
Fartygets namn och nr, anropssignal, destination, storlek osv.
Mycket av detta kan du läsa på Sjöfartsverket hemsida

Här är lite från Sjöfartsverkets hemsida om AIS

Du kan själv köpa en mottagare, till din fritidsbåt eller använda hemma av nyfikenhet!
Din vanliga VHF-radio går inte att använda till AIS..tyvärr.
Program till din dator finns på nätet. Ett populärt program kommer från www.shipplotter.com
Med €25:- via ditt kreditkort så öppnas programmet så att du via nätet kan hämta data från
alla frivilliga likasinnande runt hela jordklotet som delar med sig från sina mottagare.
Kartor som passar till programmet cirkulerar också på nätet
Då kan du zooma i kartorna, direkt se fartygens fart, kurs, destination osv genom att klicka på respektive fartyg.
Titta gärna in på länken nedan om du känner intresse för AIS

Ett svenskt AIS intresseforum med mycket information finns här Tillbaka

 

Tillbaka