Jones: ”The Radio Handbok” 1938 Edition

I Svensk översättning av Sven Bernholm, SM3RN (1888 – 1963) , Gävle.

Översättningen/boken tillhör idag SM3CLA Karl-Olof Elmsjö, Gävle.

I brev nummer två från Erik Lundin, hänvisar han till ett kassettband. Jag (Karl-Olof) blev nämligen intervjuad av Radio Gävleborg, i direktsändning, om mina minnen av Sven Bernholm. Jag hade då tagit med några hembyggda elektroniska apparater som Sven Bernholm byggt och som jag fått vid hans död. Dessa beskrev (!) jag under intervjun. Jag minns att reportern var mycket nöjd efteråt ! Gävle den 10 november 2005

Som framgår av bilagda brev gav Sven Bernholm översättningen (”Boken”) till Erik Lundin / SM3-1221, i Sandviken. Efter det att Erik Lundin flyttat till Landskrona 1984 sände han boken till mej i Januari 1990. Karl-Olof Elmsjö / SM3CLA Jägargatan 17 B 802 64 GÄVLE

 

Jag, (SM7UCZ) fick låna sidorna för kopiering och publicering.

Under bygget av "Jones" sändaren nämnde Karl-Olof att han hade Jones Handbook 1938.. på svenska??

Sven översatte delar av denna handbok under åren 1944-45 när han satt radiovakt vid rundradion på vinden i Stadshuset i Gävle. Vilka sidor som är översatta är noggrant bokförda i pdf dokumentets andra sida. Översatta sidor är understrukna. Sidnumreringen på Svens sidor stämmer överens med sidorna i boken. PDF dokumentets sidnumrering har inget med bokens sidnumrering att göra.

Scanningen är utförd i svart/vitt för att hålla nere filstorleken

Här är en 42mb! PDF-fil

 

----------------------oooooooooooooo--------------------

 

Här är ett smakprov från en färgkopiering.

 

 

 

SVEN B E R N H O L M / SM3RN

17/11 1888 - 8/3 1963

  Tillbakablick och egna minnen runt mannen bakom översättningen av:

JONES, The Radio Handbook (1938 Edition )

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Denna översättning av “Jones, The Radio Handbook -38” översatte Bernholm medan han övervakade att Gävle mellanvågssändare fungerade som den skulle.

OBS! Endast högersidorna är numrerade ! Bernholm har alltså för hand och med bläck (!) skrivit och ritat c:a 500 sidor !

Av dateringarna längst ner på sidorna kan man se att översättningen gjordes tiden:

7/12 1944 - 24/8 1945.

 

Några personliga anteckningar av Sven Bernholm finner man på följande sidor:

Sid.: l ”6/8 1945 Lånad av SM-UT” (SM3UT,Harald Strömberg, Telegrafkommisarie. Bodde på Fleminggatan i Gävle. Flyttade till Falkenberg 15 febr. 1947. Initierade föreningen ” Gävle Kortvågsamatörer ” den 22 oktober 1945 och blev dess förste ordförande.

 

Sid.: 64: 5/5 1945: ”Danmark och Holland fria !”

Sid,:67: 7/5 1945: ”Tyskland kapitulerade. – Norge fritt!”

Sid,:68: 8/5 1945 : ”Fridag – Fredsarbete !”

Sid.:109 – 114: 15/8-45 Översättningen omfattar 10 sidor . Sven var flitig den dagen !

Sid.:244: 8/3 -45 : ”Ingrid fick flicka + Anna 60 år.”

Sid.:289: ”Märta + Nisse + Josef Bj. fylla år” (”Nisse” kan vara svärsonen Nils Olsson/SM3AOM boende i Gävle. ”Märta” kan vara sonhustrun)

Sid.:299: 25/3 1945 : ”=30år”

Sid.: 302: 25/3 -45 kl.22.20: Stenograferad text: ”Lisa Gabert fick en pojke nyss”

På baksidan: S(öndag) 25/3-45: Stenograferad text: ”Lisa Gabert fick nyss en son”

Sid.: 346: 9/4-45 : ”Norge ockuperat 5 (fem) år !”

Sid.: 260: 12/4-45 ”Roosvelt dör – Allierade 6 mil från Berlin !”

Sid.: 388: 29/4-45 ”Pehr Ennes RX-ombyggnad ” (Pehr Ennes var en bogserbåt i Gävle hamn.

 

Som framgår av bilagda brev gav Sven Bernholm översättningen (”Boken”) till Erik Lundin / SM3-1221, Hyttgatan 23, Sandviken.

Efter det att Erik Lundin 1984 flyttat till Koppargården 17A, Landskrona, sände han boken till mej i Januari 1990. (SM3CLA)

Gävle den 30 dec. 2007 Karl-Olof Elmsjö / SM3CLA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Avskrift av notis i ”Radiotidningen QRX” nr 1 / 1946 :

Dåvarande ordföranden i Gävle Kortvågsamatörer , Telegrafkommisarien Harald Strömberg / SM3UT skrev bl.a. följande vid en anmälan om radioklubbens verksamhet: ”…och i sin sekreterare har den en värdefull tillgång. Herr Bernholm har handhaft skötseln av rundradiostationen sedan starten för 20 år sedan och hans kunnighet i praktisk radioteknik söker sin like. Så har han t.ex. lagt upp ett mycket omfattande kortregister över alla artiklar och notiser som förekommit i fackpressen sedan radions barndom och bara en sådan sak som en fullständig översättning med schemata och diagram av ARRL´s handbok 1940, utgör ett bevis på hans mer än vanligt stora intresse för amatörradio.Han är kort sagt ett verkligt orakel för alla törstande kortvågssjälar.”

Som ovan framgår var det alltså inte endast ”JONES -38” som han översatte ! ! !

Avskrift av notis i GEFLE DAGBLAD, den 17/11 1948:

60 år fyller idag stationsföretsåndare Sven Bernholm, Gefle. Jubilaren hade först anställning vid Gefle stads elektricitetsverk samt vid Norrlands elektriska a.b.och drev sedan även egen firma i elektriska installationsbranschen en tid. När Gefle radioklubb i mars 1925 startade sina första utsändningar skedde det från en till största delen av hr Bernholm förfärdigad provisorisk sändare, som var inrymd i hans dåvarande bostad i Centralpalatset. Sedan dess har jubilaren fungerat som stationsmästare vid Gefleradion ända till den nya studions invigning, då han blev stationsföreståndare. Hans sakkunskap och praktiska handlag ar här haft många tillfällen att göra sig gällande. Det arbete han nedlagt för radion i staden har också blivit högt skattat, inte minst inom Gefle radioklubb, vars styrelse hr Bernholm tillhört sedan 1925.

 

Översta fotot: 23 september 1948 hos Börje Peltz Hedåsvägen 33 Sandviken!

Stående från vänster: SM3NJ/"Charlie", SM3EP/Gösta, SM3LB/?, Sittande: SM3 RN/Sven, SM3MQ/Börje (värd) och SM3AVG/K.G.Höök

Mellersta fotot; pojk?, SM3ADN/Lars, SM3BSR/Björn , SM3RN/Sven och SM3ARM/Ture 1952 i Haglunds Mössfabriks lunchlokal! Björn jobbade där.

Nedersta fotot: SM3RN/Sven, SM3FCZ/ Harry, SM3ARM/ Ture och SM3BAL 12 oktober 1952. Är det inte ett härligt foto?

En liten notis.. i Haglunds Mössfabrik behövdes det pianotråd för att få rätta "stuket" i produkterna. Men, pianotråd har en liten benägenhet att rosta i kontakt med fukt. Därför träddes det "systoflexrör" över pianotråden innan den syddes in i kreationerna. Av den anledningen finns det mycket systoflexslang i junkboxarna runt Gefle

Foto och information från SM3CLA Karl-Olof .

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Return