Besökare totalt

Besökare idag

Besökare online

Utklippan, ett fridfullt naturreservat för alla?

Uppdaterad 29 april 2013 efter samtal och brev från Länstyrelsen.

Uppdaterad 16 april 2014 efter möte ute på Utklippan.

Detta måste vara en härlig vy för en utmattad flyttfågel... äntligen, få vila sina trötta vingar. Visserligen inte många buskar att ta sikte på.

 

Men här är några buskar i den gamla köksträdgården, som kan ge rast o vila några timmar. Och det enda stället med färskvatten under skyddande buskar mot rovfågel.

 

Men det ger inget skydd mot ornitologer. Det första fåglarna möter är deras nät. Och många fastnar. De som redan är utmattade av den långa flykten från Afrika, blir belagda med en fotboja som ökar på flygvikten med ca 0,8%. Besvärande för bränsleekonomin.

Följande punkter har Länsstyrelsens i dokumentet om naturreservatet Utklippan? Det handlar mest om vad man inte får göra! Detta gäller för allmänheten alltså! Ornitorlogerna står under Länstyrelsens skydd att överträda nedanstående punkter för att utöva sin hobby... att jaga fåglar, lägga spångar, röja buskar, etc.

Tänk på att du inte får:

  • spränga, schakta, gräva, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada stenmurar
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • medföra okopplad hund eller katt
  • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.
  • tälta mer än två dygn i följd utan särskilt medgivande
  • gräva upp växter
  • framföra motordrivet fordon på land
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

 

 

Uppstädning??

Under ett möte ute på Utklippan den 16 april 2014 så lovade Länstyrelsen och ornitorlogerna att snygga upp efter sin framfart i naturreservatet...

 

Mejla ...

return