Triodtest

Vad gör man med en hel hög dubbeltrioder i en spann?? Rörprovaren AVO IV i all ära, men det är attans vad knappar och vred som skall ställas, och dessutom är det bara ett instrument som kan avläsas. För att kunna testa mina rör så byggde jag en enkel emissionstestare för dubbeltrioder. Oktal, 9-poliga och 7-poliga socklar. Och vi har för vana i sydöstra delen av landet att prakticera "träelektronik". Därför byggde jag den på en träplatta. Vid planeringen så ritade jag upp alla detaljerna i skalriktiga mått på en datorritning. Och denna klistrades på plattan. De som har åsikter om elsäkerheten... får ställa sig på EL-föreskrifterna, med händerna bakom ryggen. Något mer torrare och isolerande papper finns inte... Ett plastskydd sitter iallafall över transformatorn.

 

Schemat är enkelt. Genom att mäta anodströmmen via var sitt instrument, när den negativa gallerspänningen ändras, kan rörets status avläsas. Båda halvorna samtidigt. 10k potentiometern bör vara linjär. Då kan den graderas 0...10V

 

Den negativa gallerspänningen hade enklast gjorts via ett 9V batteri. Men de brukar vara slut när man som bäst behöver dem. Genom att tappa av 6,3V glödspänningen, dubbla den via dioder, kondensatorer och sen stabilicera till 10V, finns gallerspänningen alltid tillgänglig. Obelastat, mätte jag upp 18..19V efter dubblingen. Behövs högre gallerspänning, sätt ett dubblarsteg till.

 

Det var kanske inte riktigt nödvändigt att stabilicera anodspänningen...men. Transformatorn jag hade tillhands, är i minsta laget, den svajar vid belastning. Två 120V zenerdioder hittades vilket i serie ger 240V. Transistorns G, gate hålls stabilt vid denna spänning. Spänningen på S,soursen kommer att följa G någon volt lägre. Mellan D, drain och S agerar transistorn som ett variabelt motstånd, för att skapa spänningsfallet från spänningen över C1, 100µF vid olika strömuttag. Zenerdioden 13V skyddar G från att haverera. Över 15V är riskabelt. Zenerdioder mellan 5....13V är ok. Dioden 1N4007 över D-S kan slopas, den finns oftast inbyggd i transistorn. R1 och LED1 ger en synbar bleeder samt ger en grundström genom regulatorn. Samtidigt tömmer bleedern 100µF kondensatorn när strömmen slås ifrån. R1 måste vara av 2W versionen. Drygt 1W kommer den att avge i värme. Tänk på att moderna små motstånd inte tål anodspänning.

 

 

Ett begagnat 6SL7 under test med -2V gallerspänning ger ca 2,3mA anodström. Instrumenten kommer från KRAS, Kalmar. Någon ny skala behövs inte. 0...10mA är perfekt Men instrumentens fulla utslag är 0,8mA, så ett 8,2 ohm's motstånd parallellt blev perfekt. En vinklad aluminiumplåt håller instrumenten i bekväm lutande ställning. Det här kanske skapar ideer... genom att tillsätta fler socklar, kopplade för intressanta rör, blir plattan mer universiell.

 

En hjälpligt graderad negativ gallerspänning.

 

Finns det något vackrare i adventstider??

return