Tetrode Tester

I senaste boken 'Radio Projects for the Amateur - Volume 4' som GQRP säljer har VK3XU, Drew Diamond, ett projekt med en tetrodetestare. Boken säljs endast till medlemmar GQRP klubben.

Förenklat schema. Anodspänningen är jordad till chassit för att toppkontakten inte skall ha någon farlig spänning. Katoden kommer då att ligga på -300V. Men den ligger skyddad inne i apparatlådan.

 

För att utreda apparatlådan innan dyrbar plåt klippes, gjordes en modell i papper först.

 

Plåtarbetet färdigt

 

Gavlarna i 0.4mm och övrigt i 0.7 mm rostfritt stål.

 

6146 under test

 

Baksidan.

.

Return.......... Home