TL431 Shunt regulator

 

TL431 är en reglerbar zenerdiod med kraftig inre förstärkare som drivs av den shuntsröm som går igenom. Minsta ström får vara 1mA och högsta 100mA. Och max spänning över kretsen 36V. Med lite knep går det att använda kretsen i andra aplikationer. Dessutom är kretsen väldigt billig...2:50 SEK med moms!

En länk till en av tillverkarna

Här är kretsen kopplad som spänningsregulator. Nackdelen med denna koppling är att MOS-transistorer öppnar inte förrän det är ca 5V mellan Gate och Source. Beroende på val av MOS-transistor kan väldigt stora strömmar styras.

 

Nu finns det ett knep att komma runt problemet med den höga gatespänningen. Genom att pumpa upp inkommande spänning två eller tre gånger så finns det utrymme för gaten att arbeta. Som bonus blir det en "low drop" regulator. Det behövs endast 1..2V högre inspänning än önskad utspänning. Genom att paralellkoppla fler MOS-transistorer kan stora strömmar styras.

 

TL431 as audio amplifier

 

Eftersom kretsen TL431 har en kraftig (60dB) förstärkare inbyggd så går den att använda som audioförstärkare. Som högtalare bör en högohmig användas. Naturligtvis går det att använda en transformator till en lågohmig högtalare. Kopplingen jobbar i klass A, vilket betyder att det genomflyter hög ström hela tiden (ca 40...50mA) Kretsen jobbar med att försöka hålla strömmen konstant genom högtalaren. Om nu regleringen störes genom att påföra "Ref" en audiosignal så styr shuntföstärkaren K för att försöka hålla Ref ingången till 2.50V.

 

Genom att koppla ett komplementärt par efter TL431 så vinnes flera fördelar. Förstärkaren jobbar nu i klass AB med låg tomgångström (ca 8mA) . Strömmen genom TL431 kan nu sänkas till några mA. Och utgångsimpedansen passar direkt för normala lågohmiga högtalare.

 

Lite förbättrad variant. BC327 och BC337 tål lite högre ström, 500mA. Men även vanliga 100mA transistorer kan användas

Return