Felsöka Robotslingan

 

Detta projekt är utmärkt till att leta efter slingan när den fungerar, då hittar man den inom någon millimeters noggrannhet! Men vid avbrott är detta projekt urdåligt! Det går ingen ström i slingan som genererar magnetfält till pickupspolen.

Att leta avbrott i robotens begränsningskabel har sina bekymmer. Jag har tidigare använt en liten mellanvågsradio. Men den är inte så känslig som man önskar..Visst, jag har råd att köpa en ledningsprovare. Men ville prova själv... Kanske ska sägas att det är en Husqvarna 450X jag har, Andra fabrikat kanske jobbar med likvärdiga parametrar?

Första försöket att leta efter robotslingan. En spole och en högohmig kristallhörsnäcka. Med den så hörs knattret tydligt, men kanske inte så högt. Inga batterier eller förstärkare för att höra slingan.

Hittade en spole i gömmorna, den är lite plundrad på tråd. Mätte upp 20mH induktans. Tryckte i en M6 bult, då ökade induktansen till 30mH.

Vidareutveckling

Kopplade spolen in på en liten "leksaksförstärkare". Nu blev det knatter i lådan. Om man svänger spolen över tråden, så tystnar knattret exakt över tråden. Och ljudet är starkt vid sidorna. Eftersom slingan jobbar med 8 kHz så är det inom hörbart område. Det behövs inga AM detektorer eller annat.

Efter lite googling fick jag veta att frekvensen är väldigt låg, 8kHz, inom det hörbara området ifall det inte hade varit magnetisk frekvens. Stormakterna använder dessa låga frekvenser för kommunikation till ubåtar i u-läge. Robotslingan sänder med 8 kHz fyrkantspulser, vilket är ett gissel för radioamatörer. Men i gengäld är dessa pulser lätta att leta efter med enkla medel. Guidetrådarna sänder med annorlunda pulser.

Provade med en ferritantenn avsedd för 77,5 kHz.... Då hör man alla kvarterets robotslingor på skrivbordet... alltså alldeles för bra!

 

Med denna ferrit blev det för bra! Alla kvarterets slingor hörs samtidigt!

 

Lite mer fältmässigt

Allt monterat på en platta tillsammans med en avlagd krycka. Fältmässigt men inte väderskyddad.

 

En spole, LM386 förstärkare på högsta volym och en högtalare

Liten video

return