Radiometer

Radiometern är byggd av en glaskolv där luften är starkt evakuerad. Vingarna är svarta på en sida och blanka på den andra. Då solen eller annan ljuskälla lyser på vingarna så absorberas de kvarvarande luftmolekylerna olika fort på den svarta respektive blanka sidan vilket ger rörelseenergi till snurran. Upp till ca 3000 rpm kan uppnås.

 

Göran, tyckte att min text var fattig...så han kompletterade med detta. Tack!

Det är faktiskt så att två motsatta rotationsriktningar kan uppstå.

  1. Luft finns i glaskolven.

Man kan evakuera en del av luften för att sänka luftmotståndet, men det behövs inte. Då man belyser kolven gör värmestrålningen att den svarta ytan värmes upp mer än den blanka ytan. Luftmolekylerna kommer därför att ”studsa” med större kraft ifrån den svarta sidan än den blanka sidan (Impulsen blir större på den svarta sidan). På grund av detta kommer den svarta sidan att skjutas iväg och vi får en rotation där den svarta sidan roterar bort. Alltså ingen absorption av luftmolekyler.

       2.   Lufttomt i kolven.

Strålningen i form av ljus kommer fortfarande att värma upp den svarta och blanka ytan olika mycket men nu finns det inga molekyler i kolven som kan studsa mot ytorna. Därav ingen rotation. Trots detta kommer ändå en rotation att uppstå men åt motsatta hållet, den blanka sidan roterar bort. Fotonerna i ljuset kommer att absorberas i den svarta ytan (det är därför ytan är svart) Fotonerna i ljuset kommer att reflekteras från den blanka ytan (det är därför vi ser den som blank, eller vit). De reflekterade fotonerna kommer att ge upphov till en impuls som är dubbelt så stor som de fotoner som absorberas. Av detta kommer alltså den blanka sidan att skjutas iväg och den blanka sidan roterar bort. Alltså ingen absorption av luftmolekyler men väl av fotoner.

Vid test så snurrar vingarna med den blanka sidan först, det borde vara version "1"