Ra190

 

 

Denna svenska Ra190 radiomottagare/sändare hittade jag i England. Tyvärr fanns inte tillbehören med. Mottagaren täcker 1,1 - 16MHz både CW och AM. Sändaren är kristallstyrd med nästan samma täckningsområde. Uteffekten är blygsam, ca 0.8W.

Radion är avsedd för jägarförband. Den kom i produktion 1958, strax innan transistorerna kunde matcha dessa frekevensområden. Den blev så att säga nästan gammal innan den kom på förband.

 

När jag fick radion var instrumentet trasigt. Leif, SM7MCD fixade ett nytt åt mig.

 

 

Radion är avsedd att drivas från torrbatterier. Två stycken 67V batterier och fyra stycken normala 1,5V ficklampsbatterier kopplade för 3V till glödspänningen.

Nu finns det tyvärr inte batterier att få tag på i detta nya sekel. Så jag gjorde en DC/DC omformare från 12V. Alla batterispänningarna måste vara galvaniskt skilda, så det skapade lite bekymmer.

 

Genom att använda en optokopplare till feedbacken, så löstes problemet med galvanisk skiljning. Med lite extra filtrering av högspänningen så blev resultatet gott i lurarna. Komponentvalet är efter min junkbox. Glödlampan X1 bränner bort en del förlusteffekt (1...1,5W) innan stabiliceringen av glödspänningen. Så behöver inte LM317 bli glödhet. Lampan har jag placerat i locket av väskan som indikering och läsbelysning. Vid mottagning och lågeffektsändning kopplas de två 67V utgångarna parallellt. Och vid högeffektsändning i serie till 135V. Det sker med effektomkopplaren i sändaren.

Kretskort

Kretskortet för strömförsörjningen. Likriktarbryggorna är monterade på undersidan av kortet.

Kretskortslayouten kan hämtas här...Kretskort

Viewer för kretskortslayouten så kan den printas ut på overheadfilm

 

Denna leksaksväska hittades på en loppmarknad...återanvändning.

 

Med lite lister så passar den fint i inredningen... Lampan för nedtagning av spänningen till glöden är monterad i locket som belysning och indikering.

 

Manualerna till Ra190 del1och del2 i pdf format

Manual från 1958... pdf av kopior

Manual från 1970... pdf av kopior

Reservdelskatalogen i pdf

 

Return