Expanded QRP Power Meter

 

En expanderad QRP Power Meter monterad i en kasserad laboratoriepotentiometerpult. Ett mycket praktiskt instrument när man trimmar småsändare och oscillatorer. Nålen börjar att lyfta vid 1mW och fullt utslag vid 10W. Inga omkopplingar mellan olika effektlägen. Instrumentet är självförsörjande, inga batterier behövs.

 

Funktionen blir till en expanderad skala med hjälp av en optokoplare. Ju mer HF-effekt som kommer in, så lyser lysdioden i optokopplaren mer på transistorn och shuntar 100µA instrumentet, så att det får svårare att nå maxläget. Genom att laborera med motstånden R1 och R2 så kan man dra och förskjuta skalan efter eget tycke. Därefter måste man rita en egen skala. Instrumentet börjar att lyfta visarenålen vid ca 1mW input och har maxutslag vid 10W. Med hjälp av ett oscilloskop och tabellen ovan kalibreras instrumentet.

 

Prototypen blev inte så vacker. Byggd på ett ristat kopparlaminat. Men funktionen är utmärkt.

 

Någon version senare etsades kretskort fram. 50 ohms motståndet är sammansatt av 20 stycken 1k 0,25W motstånd. Effekttåligheten blir då 5W långvarigt, men ganska länge kan man belasta med 10W.

 

Kortet är avsett att fästas direkt bak på polskruvarna av ett 100µA instrument. För intrimning har detta kort försetts med socklar till motstånden R1 och R2. Två mätstift är monterade för oscilloskopets mätprobar på detta kortet.

 

 

 

return