Kvicksilverbrytare

 

Kvicksilverbrytare användes flitigt i industrin innan elektroniken tog över. Med en kvicksilverbrytare var det enkelt att hantera stora strömmar utan att bränna några kontakter. Så länge som kvicksilvret är innan för glaset utgör den ingen miljöfara....men glas är bräckligt! Detta är en speciell brytare med FRÅNSLAGSFÖRDRÖJNING.. Leif, SM7MCD i Kalmar och jag har lite bytesaffärer så denna hamnade i min junkbox.

 

Kvicksilverbrytaren manövreras genom att luta ampullen. Här kan frånslagsfördröjningen justeras genom att tillåta mer eller mindre lutning på mekanisk väg.

 

 

Utgångsläge....kretsen är sluten genom de två tilledarna. (Ena tilledaren skymd av tummen)

 

Kretsen är fortfarande sluten fastän ampullen har lutats åt andra hållet. Nu rinner kvicksilver genom den smala förträngningen till en uppsamlingsflaska. När allt kvicksilver har runnit igenom bryts slutningen mellan tilledarna. Den tid det tar, utnyttjas som frånslagsfördröjning.

 

När nu ampullen lutas tillbaka rinner en rejäl klunk med kvicksilver en genväg tillbaka och sluter kontakten igen. Denna har suttit i någon fläktanläggning för att skapa hysteres i systemet. Som sagt... så här löste man problemen innan elektroniken gjorde sitt intåg.

 

För olika uppgifter...

Return