Frekvensräknare

DL4YHF har gjort en suverän konstruktion till en frekvensräknare

Kretsschema på en frekvensräknare som DL4YHF har konstruerat och programmerat. 0-50MHz. Enklare kan inte en frekvensräknare bli?? Den är lite ljussvag. Varje pinne på PIC:en orkar endast driva 25mA. Pinnarna 1,2,17 och 18 är gemensam på varje display där alla segmentens strömmar skall passera. Siffrorna scannas, endast en siffra är tänd åt gången, men i snabb följd naturligtvis, för att ögat inte skall uppfatta det som flimmer.

Kretskortet med räknaren från 0 - 50MHz

 

Return