IKE IV

 

IKE IV likriktaren. Nätenheten för att driva de olika byggsatserna. Originalritning här. Joo... det är 50-talsteknik. Elsäkerheten kan ifrågasättas. I byggsatsen från Hobby-Förlaget fick man montera stickproppen själv på sladden...därmed hade man övertagit ansvaret!

 

Denna selenlikriktare är "bättre" än en modern kisellikriktare. Den ger inget knatter eller oljud i förstärkaren på grund av att det är så stort inre motstånd.. Drifttemperaturen är hög, ca 50°C. Spänningsfallet är ca 15V över likriktaren.

Kisellikriktare

Alla selenlikriktare hade städats ut... så Karl-Olof/CLA skänkte mig en. Men innan den kom så testade jag med en kisellikriktare. Det var när jag bytte till selen som upptäckten kom att det blev väldigt tyst från oljud i radion!

 

Layouten

Ritade upp komponentplaceringen med de komponenter jag hade. Monterade en extra säkring på utgången och en visuell bleeder över utgångsklämmorna.

 

Här har jag monterat ihop IKE I, IKE III och IKE V till en FM-mottagare. Känsligheten är helt OK. Får in Danmark radio på ett avstånd av ca 150km!

 

 

return