EC90/6C4 Transmitter

 

På gamla ritningar har det används kolkornsmikrofoner i katodkretsen för att modulera AM. Tänkte att det måste jag prova.... Men det var ingen höjdare, Modulationen var svag, mycket svag, Genom att koppla rotorn på vridkondensatorn till 0V så slipper man obehagliga spänningar i axeln. Normalt så ligger vridkondensatorn direkt över spolen.

"Normal" koppling med svängningskretsen.

 

Spikade upp kopplingen, lindade en spole på 32mm elektrikerrör med 25 varv, och 5 varv för antennspolen. 0.8mm Cu.

 

Röret monterades på en vinkel.

 

Vridkondensatorn borde inte klara dessa spänningar men...det visste den inte om.

 

Plastfoliekondensator. Jag hade ett M8080 rör vid testen. En "finare" variant av EC90.

 

Spolen med 25 + 5 varv 0.8mm Cu på ett 32mm plaströr

Kristall för pratbandet på 80 meter

 

Men som CW sändare fungerade den utmärkt. Det behövs inte många komponenter till en CW-sändare! Några watt ut i antennen.

 

En ny layout för en spikplatta designades.

 

Nyckel ombord för snabb test.

 

Et fåtal komponenter och det blir en amatörsändare på ca 1.5W ut i antennen med 200V på anoden.

 

 

 

Return