ECL85 medium wave AM-Transmitter

Men det kunde lika gärna ha varit ECL80, ECL82, ECL84 eller ECL86

 

 

Till 2008 års julprojekt började att bygga en mellanvågssändare för att testa inom huset. Jag provade olika moduleringsmetoder, ville undvika en "riktig" modulering i anodkretsen där det normalt skall finnas en lågfrekvent effektförstärkare med lika mycket effekt som själva sändaren avger i antennen. Dessutom krävs en tung/ stor moduleringstransformator vilka är svårfångade idag. Projektet havererade...jag fick inte skärmgaller / katodmoduleringen att arbeta tillfredställande.

När jag under våren kom i kontakt med kretsen TL431, en "justerbar zenerdiod" med inbyggd 60dB gain. Så väcktes en idee. Den borde passa som katodmodulator. Visserligen kommer den att arbeta på sin maxspänning... men värd att testas. Kretsen tål 37V och max 100mA. Efter lite avkoppling av HF runt kretsen, den är HF-känslig, så blev den arbetsvillig. Med P1 (100k) potentiometern justeras rörets arbetspunkt. Eftersom TL431 använder katodströmmen som arbetskraft, så jobbar den "gratis". Kretsens inbyggda förstärkare jobbar med att hålla arbetspunkten stabil.. Om vi sedan stör denna denna funktion genom att koppla en kondensator till Ref-ingången och via denna påföra en modulation så har vi fått en modulator.Och den är lättstörd.... med någon mV input så får vi full modulation. Priset för TL431 är inte avskräckande..2:50 SEK med moms styck! Priset med katodmodulation får vi betala med lägre utteffekt. Röret kan ge 8-10W med anodmodulation.

Att det blev just ECL85... det låg överst i junkboxen. Men vilket som helst av rören ECL80, ECL82, ECL84, ECL85 eller ECL86 kan användas. De har alla olika sockelkopplingar och arbetsdata. Eller vilket annat rör som helst om inte TL431 överskrids med sina arbetsdata. Kretsen kan kopplas till yttre PNP transistor för att utöka sina arbetsdata.

Nu är det ingen höjdare med frisvängande oscillator. Frekvensen påverkas när antennen avstämmes. Kristallstyrning hade varit bättre...men hitta kristaller på önskad mellanvågsfrekvens kan bli problematiskt. Denna idee kan vidareutvecklas... Passar fint inom amatörfrekvenserna till AM-testen.

Dummyload... 2..3W ut. 6V 5W lampa

 

ECL85

 

Omudulerad bärvåg. 28V p_p i 50 ohm vilket ger ca 2W

Med direktjordad katod så ger röret ca 8W ut.

 

 

......

......

Här visas olika modulationer med en 1000Hz och 1....8mV input. 10V/div

 

TL431 kan du köpa bl.a här http://www.electrokit.se/

 

AM-Transmitter #2

 

Nästa AM-sändare blev monterad på ett kretskort designat efter mina junkboxkomponenter. Och för stabilare funktion så blev den kristallstyrd. Den VFO-styrda varianten vill gärna bli FM-modulerad också. Verkningsgraden med katodmodulation är inte hög. Men räcker väl till för rundradiosändning runt bostadshuset. Vid test med en vertikalantenn i flaggstången (12m) så täcktes byn nöjaktigt....

 

ECL85 röret är ganska kraftigt och kan lämna 10...15W ut i antennen med direktjordad katod och 350V på plåten. Men för att få 100% utstyrning med modulation i katoden så blir uteffekten inte mer än 1...3W.

 

Att hitta kristaller av alla modeller och dimensioner på loppisar brukar aldrig vara något problem. Men de är sällan på den frekvens man önskar.

 

Denna är på 1500kHz. Närmaste "kanal" på mellanvågsbandet är 1503kHz. Bandet är indelat i 9kHz steg. Med kristallstyrning blev modulationen betydligt stabilare.

 

-

-

Lite närbilder på bygget.

 

Transistor

 

Också en AM-sändare med transistorer

 

Provbygge på ett laminat

 

ca 2...3W ut

 

Inte perfekt, men det får duga...

 

Return