12 transistor Transceiver

Detta är första försöket till ESR-tävlingen med max 6 transistorer. Denna föll helt klart utanför reglerna.

Det är en VFO-styrd oscillator, Samma för både mottagaren och sändaren. Inbyggd QSK, TX offset, side tone, nyckel och lite annat

Efterhand som det testades så kom det dit fler och fler transistorer, sen fick projektet överges....Men det blev ganska bra.

 

Return