POP-POP Boat

 

 

Detta är en rolig leksak. Motorn är en pulsande "ångmaskin" utan rörliga delar. Den lilla pannan fylls med vatten via de två utloppsrören under båten. En liten sprittablett lägges i skeden under pannan och antändes. Efter några sekunder börjar motorn att "poppa". Vattnet förångas och trycks ut genom rören med hög fart.Men direkt efteråt så bildas ett vakum i pannan och nytt vatten sugs in genom utloppsrören och en ny sekvens startar. Det blir ett smattrande ljud med ca 10 pulser per sekund.

Titta gärna på denna hemsida: www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/

Tillbaka