Gnistsändare

 

Handbok över gnistmaterielens användning....

En pdf av boken (18mb!)

 

Bengt, SM7FCU hade kontakt med SM7NFE 1988 (via telegrafi) och förklarade hur en gnistsändare fungerar. NFE ritade ner en skiss och postade denna till Bengt.

 

En utförlig handbok från 1910 hur man bygger gnistsändare. Laddas ner här (37mb)

.

Return.......... Home